Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Nov 1, 2021

Vi diskuterar beslutet att sparka Nuno Espírito Santo, beslutet att anställa Antonio Conte samt svarar på lyssnarfrågor.