Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Feb 7, 2022

Vi diskuterar Tottenhams värvningar och försäljningar under vinterfönstret, ungdomsakademin och svarar på lyssnarfrågor.