Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


May 10, 2022

Vi diskuterar krysset mot Liverpool i Premier League, att Adele borde göra en inmarschlåt till Tottenham samt svarar på lyssnarfrågor.