Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


May 17, 2022

Vi diskuterar segrarna mot Arsenal och Burnley i Premier League, vilka i Tottenham som levererar bäst på en grillfest samt svarar på lyssnarfrågor.