Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Sep 9, 2022

Vi diskuterar segern över Marseille i Champions League, inför ett nytt segment samt svarar på lyssnarfrågor.