Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Oct 24, 2022

Vi diskuterar förlusten mot Newcastle i Premier League, redogör för skillnaden mellan tråkigt och dåligt samt svarar på lyssnarfrågor.