Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


May 30, 2019

I det sextonde avsnittet går vi igenom de flesta transferryktena som kretsat kring Tottenham. Vi snackar också upp den stundande Champions League finalen.