Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Sep 22, 2019

Vi ger vår syn på huruvida det är kris i Tottenham eller inte, matcherna mot Olympiakos och Leicester samt svarar på lyssnarfrågor.