Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Sep 14, 2020

Vi analyserar Tottenhams premiär mot Everton, utvärderar våra nyförvärv samt svarar på lyssnarfrågor.