Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Aug 5, 2021

Vi diskuterar vad som har hänt under sommaren, situationen med Harry Kane, vad vi förväntar oss att Tottenham gör under resterande del av transferfönstret samt svarar på lyssnarfrågor.