Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden


Feb 27, 2023

Vi diskuterar vinsten över Chelsea i Premier League, Emerson Royals förvandling samt svarar på lyssnarfrågor.