Preview Mode Links will not work in preview mode

Tottenhampodden

Feb 27, 2023

Vi diskuterar vinsten över Chelsea i Premier League, Emerson Royals förvandling samt svarar på lyssnarfrågor. 


Feb 16, 2023

Vi diskuterar förlusten mot Milan i Champions League, har med gästen Albin Bredström och svarar på lyssnarfrågor. 


Feb 6, 2023

Vi diskuterar segern över Manchester City i Premier League, Tottenhams januarifönster och svarar på lyssnarfrågor.